1. La prestació dels serveis es realitzarà durant els dies indicats en cada un dels productes, seccions i procés de venda. 

2. No es considerarà incompliment de termini de lliurament aquells causats per absència de l'interessat, causes de força major, cas fortuït o altres no imputables al personal de PERLOT S.L. En el cas que la comanda sigui rebutjada pel destinatari o aquest es trobi absent, PERLOT S.L no assumeix cap responsabilitat i es reserva el dret a cobrar al client el 100% del valor de la comanda, donant la possibilitat de recollir-la al restaurant de LA PERLA CUINA de la Carretera de la Deu número 9 – 11 d’Olot durant el mateix dia de l’entrega.

3. El lliurament de la comanda es realitzarà al restaurant de LA PERLA CUINA a la Carretera de la Deu número 9 – 11 d’Olot. 

4. Serà requisit necessari per a procedir al lliurament dels productes, la identificació de la reserva que prèviament haurà realitzat. En cas de negativa del destinatari a identificar la comanda, LA PERLA CUINA quedarà eximida de tota responsabilitat.

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

1. LA COMANDA REBUDA ÉS INCORRECE O L’ALIMENT ES TROBA EN MAL ESTAT

La nostra Política de devolucions és realment senzilla. Quan rebi la seva comanda haurà d’inspeccionar-la al moment de l’entrega al restaurant de LA PERLA CUINA per verificar que la comanda és correcte. Si ha rebut una comanda incorrecte, o l’aliment es troba en mal estat, si us plau accepti les nostres disculpes en primer lloc. Aquests casos són molt poc freqüents, tot i així, intentarem solucionar aquest problema amb vostè el més aviat possible. 

2. DRETS DEL CONSUMIDOR

La nostra Política de devolucions no afecta els teus drets com a consumidor.

3. QUÈ FER PER RETORNAR UN PRODUCTE 

Contacti amb nosaltres de manera ràpida i segura, mitjançant trucada telefònica o via email, facilitant el seu número de comanda, el producte a retornar i la raó per la qual es realitza aquesta devolució. En cas de devolució del producte, i prèviament havent contactat amb LA PERLA CUINA, s’haurà de retornar a la direcció del restaurant. Si us plau, presenti també el rebut o justificant de recollida del producte, quan retorni el producte.

La nostra Política de devolucions s'aplica a les comandes realitzades directament a través de www.laperlacuina.com o bé telefònicament. Per això, si ha adquirit un producte a LA PERLA CUINA, si us plau contacti amb LA PERLA CUINA directament per a la seva devolució.

4. QUEIXES I RECLAMACIONS

Si no està satisfet amb el mètode que hem aplicat per gestionar la seva devolució o reemplaçament de qualsevol producte, si us plau li preguem que accepti les nostres disculpes.

Estarem encantats de buscar solucions alternatives per resoldre qualsevol incident, agraint el contacte directe amb el nostre equip d'Atenció al Client a través de les següents vies:

PERLOT S.L.

CARRETERA DE LA DEU 9 - 11

OLOT 17800

ESPANYA 

B17155631

Email: info@laperlacuina.com

tel: +34 972 26 23 26